Termat dhe Kushtet:

Termat dhe Kushtet:
  • Khan al wazeer trading LLC mban faqen e internetithttps://malachiteuae.com/
  • Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi ynë i banimit dhe përcakton se ligji qeverisës është ligji vendor.
  • Çdo mosmarrëveshje ose pretendim që rrjedh nga ose në lidhje me këtë faqe në internet do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Emirateve të Bashkuara Arabe.
  • Të miturit nën moshën 18 vjeç u ndalohet të regjistrohen si Përdorues i kësaj faqe në internet dhe nuk lejohen të lidhin ose përdorin faqen e internetit.
  • Nëse bëni një pagesë për produktet ose shërbimet tona në faqen tonë të internetit, detajet që ju kërkohet të paraqisni do t'i sigurohen drejtpërdrejt ofruesit tonë të pagesës përmes një lidhjeje të siguruar.
  • Mbajtësi i kartelës duhet të mbajë një kopje të regjistrave të transaksioneve dhe politikave dhe rregullave të Tregtarit.
  • Ne pranojmë pagesa në internet duke përdorur kartën e kreditit / debitit Visa dhe MasterCard dhe opsionin tjetër në AED OSE USD