Politikë transporti

Anije

Kostot e transportit për porosinë tuaj janë të pakthyeshme dhe bazohen në peshën e artikujve që porosisni dhe vendndodhjen tuaj. Data e dorëzimit për porosinë tuaj mund të ndryshojë për shkak të praktikave të transportit të transportuesit, vendndodhjes së dorëzimit, metodës së dorëzimit dhe sasisë së artikujve të porositur.